$5 IKEA 購物袋 仲有咩玩法?

圖片來源:IKEA 宜家


繼名牌袋被指疑似 IKEA 購物袋之後,IKEA 諗出呢個袋原來仲有其他玩法,是抽水?是實用?大家都係袋,不用分那麼細喇!


巴黎世家?IKEA?媽呀!我好亂呀!

1.兒童勞作圍裙

剪開袋同手挽就得,一針一線都唔駛!


2.超級貯物牆

概念來自阿媽儲嘢儲到一袋二袋,我哋一於做個購物袋貯物牆,仲可以分類。

3.野餐墊

呢個要啲耐性同技巧,拆開6個大藍袋,用衣車車埋一齊,再將一幅大布車喺上面,搞掂!

U may also interest