SHIBUYA109 限定福袋 日系少女去搶喇!

text/zuki


眼見朋友尋日已飛去日本為搶福袋做準備,非常葡萄!好在 SHIBUYA109 香港店都應節推出 9 款 2017 限定福袋,來自場內多個日系少女最愛牌子如 SLY、WEGO、Samantha Vega 等,當中有價值 $6,300 福袋只售 $990,低過兩折!睇啱心水聽日 (1 月 1 日) 好去搶啦!


Ank Rouge 福袋 $1,000 (價值 $4,000)
包括一件大褸、3 條連身裙及 1 款隨機商品 (上衣、外套、半截裙等)

Samantha Vega $1,090 (價值 $2,830)
自選指定手袋款式 2 個及自選指定小物 1 個 (鎖匙包或 iPhone 殼)


exberry福袋 $109 (價值 $500)
包括 8 - 10 款飾物及 1 款手錶


SLY 109 限定福袋 $590 (價值 $2,300)
包括 1 件外套、1 件上衣及 1 件下身(提供 S 及 M size)


SLY福袋 $990 (價值 $6,300)
包括 2 件秋冬大衣及其他上衣、下身單品,合共 7 件商品 (提供 S 及 M size)


WEGO Ladies' 福袋 $900 (價值 $2,300)
包括約 18 件商品


WEGO Mens' 福袋 $900 (價值 $2,300)
包括約 12 件商品 (提供 M 及 L size)


W?C 福袋 $900 (價值 $2,300)
包括 7 - 10 件商品

DAMMY 福袋 $450 (價值 $1,150)
包括以上其中 1 款大褸,合共 4 - 5 件商品


凡購買任何福袋可獲贈和風手巾一條


【Info】

SHIBUYA109
地址:尖沙咀港威商場 3 樓 3002 號舖
開賣日期:2017年 1 月 1 日
U may also interest